Kỉ yếu vc school

VC School 13th - Lời chúc mừng khai giảng niên khóa

Bộ giáo dục và đào tạo vc corp

đề thi chính thức

đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông vc corp năm 2019

bài thi khảo sát

Thời gian làm bài thi: 5 phút, không kể thời gian đọc đề

I.đọc hiểu

Câu 01(3 Điểm)

A. tên của bạn là GÌ ? (1 Điểm)

B. BẠN ĐI HỌC TẠI VC SCHOOL TỪ LÚC NÀO ? (1 Điểm)

C. BẠN ĐI HỌC LỚP NÀO ĐẤY ? (1 Điểm)

Câu 02(2 Điểm)

II.Làm văn

Câu 01(5 Điểm)

năm nay, vc school tròn 13 năm thành lập.
bạn muốn chúc trường ta điều gì trong ngày trọng đại này ?